Anita

Auto Draft 2526
Bhabhiji Ghar Par Hain: Anita turns Basanti for movie ‘Cholay’
Bhabhiji Ghar Par Hai: Anita and Vibhuti to split
Bhabhiji Ghar Par Hai: Vibhuti turns into a monkey
Bhabiji Ghar Par Hain: Anita to get possessed
Bhabhiji Ghar Par Hai: Anita to turn ghost
Bhabhiji Ghar Par Hai: Angoori, Tiwari, Anita, Vibhuti turn ‘Krantikaaris’
Bhabhiji Ghar Par Hai: Vibhuti, Tiwari Anita and Angoori's past story revealed
Bhabhiji Ghar Par Hai: Tiwari to tease and harass Anita Bhabhi
Surbhi Chandna's Style Game: Yay or Nay? 1
Bhabhiji Ghar Par Hai: Vibhuti and Anita to shelter Angoori's father Bhure
Bhabhiji Ghar Par Hai SPOILER ALERT: Anita and Vibhuti to get divorced?
Bhabhiji Ghar Par Hai: Tiwari-Vibhuti to flirt with Anita-Angoori
What The Folks: Nikhil and Anita's love moments
Angoori-Tiwari or Vibhuti-Anita: Favouite Bhabiji Ghar Par Hain couple
Bhabhiji Ghar Par Hai: Anita and Vibhuti win the Best Couple Award
Bhabhiji Ghar Par Hain: 5 times Anita-Vibhuti romanced on the romantic Bollywood tracks
Bhabhiji Ghar Par Hai: Tiwari and Vibhuti to meet with an accident