Vote Now: Who has the Most Stylish Beard? Ravi Dubey, Karan Patel, Zain Imam, Kunal Jaisingh, Shaheer Sheikh, Karan Wahi, Arjun Bijlani, Harshad Chopda