Yashashri Masurkar reveals the story behind her ‘Tuk Tuk Rani’