Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki: Vedant to humiliate Harman at Bansal house