Daulat Singh Rawat

Naye Shaadi Ke Siyape: Shruti Sharma, Karamveer Chaudhary, Preet Saluja roped in
Pankaj Titoria joins the cast of &TV’s Naye Shaadi Ke Siyape
Ankit Raizada and Pratibha Tiwari in &TV’s Shaadi Ke Siyape 2
Shahbaz Khan joins the cast of &TV’s Shaadi Ke Siyape 2
Neha Bagga to play the lead in Shaadi Ke Siyape 2