Dipti Kalwani

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Bollywood theme party at Chanda’s birthday
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Janhvi and Dhruv on a romantic date
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Entry of Amit Motwani to add intrigue
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kavya to have a fall over Kabir
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Meet Janhvi Mittal who is a Karate black belt
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Manohar to put Janhvi in deep trouble
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Family accuses PK of murder
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Dhruv gets close to finding Janhvi’s real motive
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: A captivating tale of revenge
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kabir to hug Kavya emotionally
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Suman to ruin PK's Press Conference
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Janhvi and Ishani’s connection with a eunuch
Ek Bhram Sarvagun Sampanna has a beautiful love story of Kabir and Kavya: Tanvi Dogra
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Zain Imam asks How The Josh?
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kabir and best friend Vyom's secret
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Shrenu Parikh finds love on Nazar sets 2
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: The cast that shoots and eats together 2
Atharv Johnny Sharma replaces Vidhaan Sharma in Ek Bhram Sarvagun Sampanna