Manju Sharma

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kabir to let out Vyom’s truth to Kavya
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kabir and Kavya sizzle in a couple ball dance
Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Family accuses PK of murder
Launch of Ek Bhram Sarvagun Sampanna 7
Manju Sharma and Govind Khatri in SAB TV's Partners