Kumkum Bhagya is Abhi and Pragya’s show: Mugdha Chaphekar