Sachin Parikh

Sophiya Kiran Singh in Colors show Bepanah Pyaarr
Tanvi Thakkar and Neha Chandra in Colors’ Bepanah Pyaarr
Bepanah Pyaarr: Ravi Gossain joins the cast
Sachin Parikh and Kulbir Kaur Badesron join cast of Bepanah Pyaarr