Tasneem Sheikh

Auto Draft 2863
Ek Vivaah Aisa Bhi got wasted in the 7.30 pm slot: Tasneem Sheikh