Tejaswi Prakash Wayangankar

Sony TV's Rishta Likhenge Hum Naya to end