Tiwari

Bhabhiji Ghar Par Hai: New trouble in Tiwari and Vibhuti lives
Vibhuti to scare Tiwari in &TV’s Bhabhiji Ghar Par Hai
Saumya Tandon’s absence had affected Bhabhiji Ghar Par Hain's basic story: Rohitashv Gour
Tiwari-Vibhuti’s Valentine Day plans for Anita-Angoori in Bhabhiji Ghar Par Hai
Gulfamkali's house to get burnt in &TV’s Bhabhiji Ghar Par Hai
Vibhuti to hypnotize Tiwari and trap him in &TV’s Bhabhi Ji Ghar Par Hain
Angoori to torture Tiwari in &TV’s Bhabhiji Ghar Par Hai