Vishal Karwal

Ram Awana and Abhinav Singh in Dwarkadheesh 2
Dwarkadheesh – Bhagwaan Shree Krishna to return with season 2 on Dangal TV 1
Vishal Karwal quits &TV’s Paramavatar Shri Krishna