Vishal Vashishtha

Vishal Vashishtha and Debina Bonnerjee play leads in Colors’ next 1
Shreya Gupto and Vishal Vashishtha in Filter Copy’s sketch ‘Why To Date Bengali Guy’
Kanhaiya's efforts to make Dali emotional in Jai Kanhaiya Lal Ki
Romance to bloom between Kanhaiya and Dali in Jai Kanhaiya Lal Ki
Kanhaiya and Dali to get married in Jai Kanhaiya Lal Ki
Drama galore amidst Dali's birthday in Jai Kanhaiya Lal Ki
I have always wanted to play a comic character: Vishal Vashishtha
Dali's 'swayamvar' drama in Jai Kanhaiya Lal Ki
Dali to slap Kanhaiya in Star Bharat’s Jai Kanhaiya Lal Ki
Jai Kanhaiya Lal Ki Review- A Tried and Tested Formula