Ankit Raizada

Rudra Kaushish and Sachin Parikh bag Rajshri Productions’show for Star Plus
Khalid Siddiqui joins Rajshri Productions show for Star
Abhishek Singh Pathania and Ankit Raizada join Sheen Dass in Rajshri Productions’ next
Pooran Kiri in &TV’s Naye Shaadi Ke Siyape
Pankaj Titoria joins the cast of &TV’s Naye Shaadi Ke Siyape