Rushal Parakh

Kawach Mahashivratri: Deepika Singh and Namik Paul share a crackling chemistry and we love it
Nidhi Shah, Mandeep Kumar, Rushal Parakh, Bhavana Roy, Sanyo Mayer in Kawach 2