Yashashri Masurkar

Love Sex uar Dhoka fame Anshuman Jha and Yashashri Masurkar in ZEE5 series, Abhay
Yashashri Masurkar reveals the story behind her ‘Tuk Tuk Rani’