Yehh Jadu Hai Jinn Ka written update

Yehh Jadu Hai Jinn Ka: Aman to live a loveless life after Roshni’s death?
Yehh Jadu Hai Jinn Ka: OMG!! Aman to divorce Roshni soon after marriage