Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani actor Karanvir Sharma REVEALS the best way to burn calories | IWMBuzz