Ek Aastha Aisi Bhee

While Ek Bhram Saravagun Sampanna’s Janhvi is calculative, her sister Ishani thinks from her heart: Tina Philip 2