Garima Vikrant Singh to enter Star Bharat’s Kaal Bhairav – Ek Naya Rahasya