Sooraj Thapar

Auto Draft 2988
Not Chhavi Pandey, but Ishita Ganguly as Padmini in Vikram Betaal Ki Rahasya Gaatha
Auto Draft 1575